ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 202,324 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਰਬਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 55,245 ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਐਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1972 ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ”।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਓਨਟੇਰਿਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਆਏ।ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 38,236 ਓਨਟੇਰਿਓ ਵਾਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 14,860 ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23,376 ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਐਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37,650 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 22,400 ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਸੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15,250 ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਐਲਬਰਟਾ ਪਹੁੰਚੇ।